Το πιστοποιητικό μας

Βραβευτήκαμε από τον Οργανισμό Ελέγχου και Ελέγχου Ποιότητας της Κίνας με τίτλο "Model Company" για προϊόντα καλής ποιότητας, εξυπηρέτηση μετά την πώληση, ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Τα τελευταία χρόνια, έχουμε συγκεντρώσει μια σειρά από εντυπωσιακά βραβεία.